Katarzyna Iwulska

dr n. med. Katarzyna Iwulska

Absolwentka studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tytuł doktora nauk medycznych otrzymała w 2015 roku. W 2016 roku uzyskała specjalizację w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, gdzie pracuje do dzisiaj jako starszy asystent. Autorka publikacji i wystąpień na krajowych i międzynarodowych sympozjach i konferencjach. Uczestniczka licznych zjazdów i szkoleń m.in. w Brugii, Belgii, Monachium. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (EACMFS), International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMFS).

Czekamy na Ciebie w OrtoKrak!

    Rejestracja telefoniczna: +48 784 310 632, 12 397 24 97

    Rejestracja mailowa: ortokrak@wp.pl

    NIE ŚWIADCZYMY USŁUG W RAMACH NFZ